image
image
image
image

Vedenie 2×400 kV Križovany – Bystričany, 90km

  • -Zabezpečenie Rozhodnutí na výrub mimolesných drevín (vrátane zabezpečenia projektov Dendrológie)
  • 32 katastrálnych území
Klient
Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s.
Dátum
začiatku
2013
Dátum
ukončenia
2014