image
image
image
image

Vedenie 2×400 kV Horná Ždaňa – lokalita Olšany, 25km

  • Vykonávanie inžinierskych činností pre práce spojené s realizáciou stavby
  • podanie žiadosti a zabezpečenie vydania Územného rozhodnutia, Stavebného povolenia
    (odsúhlasovanie DÚR, DSP s organmi štátnej správy, správcami sieti, všetkými dotknutými organizáciami
  • križovania ciest, železníc, vodných tokov…)
  • Komunikácia s užívateľmi pôdy
Klient
Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s.
Rok
začiatku
2013
Rok
ukončenia
2014