• image
  image
  image
  image

  Vedenie 2×400 kV Gabčíkovo – Veľký Ďúr, 98km

  • Majetko-právne činnosti
  • Počet známych vlastníkov: 6800
   Počet neznámych vlastníkov: 2500
  • Identifikačné elaboráty vlastníkov pre stožiarové miesta a ochranné pásmo (vrátane neznámych vlastníkov – SPF, Lesy SR)
  • Zápis vecných bremien do katastra nehnuteľnosti na novovytvorené parcely pod stožiarové miesta a na parcely ochranného pásma vedenia
  • Zaslanie oznámení vlastníkom o zápise zákonného vecného bremena na ich pozemky
  • Komunikácia s vlastníkmi – korešpondencia
  • Vyplácanie jednorazových náhrad vlastníkom za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností po zriadení vecného bremena zo zákona na stožiarové miesta a na ochranné pásmo vedenia
  Klient
  Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s.
  Rok
  začiatku
  2014
  Rok
  ukončenia
  2018